BIUROPROJEKTYKONTAKT
2020
Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Biedrusku - Projekt koncepcyjny,  budowlany. Zespół czterech budynków, 176 lokali mieszkaniowych o łącznej powierzchni 7700 m2, Planowana realizacja -  2021 - 2023 r.
Konsorcjum, zamawiający: spółka deweloperska

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Pobiedziskach - Projekt koncepcyjny,  budowlany. Planowana realizacja -  2021 r.
Inwestor prywatny

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Poznaniu - Projekt budowlany. Planowana realizacja -  2021 - 2022 r.
Konsorcjum, zamawiający: spółka deweloperska

Budynek mieszkalny bliźniaczy w Bad Mittendorf (Niemcy)- Projekt koncepcyjny. Planowana realizacja -  2021 - 2022 r.
Konsorcjum
2019
Zespół zabudowy mieszkaniowej w Komornikach - Projekt koncepcyjny oraz budowlany sześciu domów w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu. Szesnaście lokali mieszkalnych o powierzchni 90 m2. Planowana realizacja -  2020 - 2021 r.
Zamawiający:  spółka deweloperska

Polski Teatr Tańca w Poznaniu - Projekt budowlany, projektwykonawczy, nadzór autorski. Adaptacja XIX w. kamienicy z rozbudową o salę studyjną. Powierzchnia użytkowa - 2550 m2. Realizacja -  grudzień 2020 r.
Zamawiający i główny projektant:  pracownia ARPA Jerzy Gurawski, generalny wykonawca: Budopol Poznań Sp. z o.o.

Hala usługowa z zapleczem socjalnym we Wrześni - Projekt koncepcyjny oraz budowlany hali usług magazynowych - pow. 2200 m2
Zamawiający:  inwestor biznesowy

Budynek mieszkalny w Jerzykowie - Projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy ośmiu domów w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja -  2021 r.
Zamawiający:  inwestor prywatny
2018

Budynek mieszkalny w Skórzewie- Projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy ośmiu domów w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja -  2021 r.
Zamawiający:  inwestor prywatny

Zespół zabudowy mieszkaniowej w Poznaniu - Sokalska- Projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy ośmiu domów w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu. Cztery lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 290 m2. Realizacja -  2020 r.
Zamawiający:  spółka deweloperska

2017
Zespół zabudowy mieszkaniowej w Poznaniu - Uradzka - Projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy ośmiu domów w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu. Szesnaście lokali mieszkalnych o powierzchni 1360 m2. Realizacja -  2018 i 2020 r.
Zamawiający:  spółka deweloperska

Zespół zabudowy mieszkaniowej w Poznaniu - Otwarta - Projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy ośmiu domów w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu. Cztery lokale mieszkalne o łąňcznej powierzchni 300 m2.
Zamawiający:  spółka deweloperska
2016
Zespół zabudowy mieszkaniowej w Poznaniu - Szczepankowo - Projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy ośmiu domów w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu. Szesnaście lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1200 m2. Realizacja -  2017 r.
Zamawiający:  spółka deweloperska
2015
Zespół zabudowy mieszkaniowej w Borówcu - Projekt koncepcyjny i budowlany czterech domów w zabudowie bliźniaczej. Osiem lokali mieszkalnych o powierzchni 75 m2.
Planowana realizacja -  2016 r.
Zamawiający:  spółka deweloperska

Projekt zagospodarowania terenu działek 1495, 1496, 1555 i 1556 w Uniejowie - w ramach zadania "Rewitalizacja gminy Uniejów" - koncepcja zagospodarowania terenów nadwarciańskich jako terenu łączącego planowane bulwary z centrum miasta. Koncepcja przewiduje nawiązania do postaci Najświętszej Marii Panny, świętego Floriana (patronów kolegiaty) oraz błogosławionego Bogumiła.  Przewiduje się wykorzystanie elementów wodnych oraz naturalnego spoadku terenu.
Dodatkowo przewidziano uporządkowanie elementów agospodarowania na działkach Kolegiaty oraz plebanii. Łączna powierzchnia opracowania: ponad 15000 m2.
Zamawiający: Urząd Gminy Uniejów

Ośrodek opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi we Wrześni - rewitalizacja oraz rozbudowa zabudowy zagrodowej ze zmianą sposobu użytkowania. 10 sal chorych, ok. 700 m2 powierzchni użytkowej.Dostosowanie obiektu i terenu dla potrzeb obiektu ochrony zdrowia.

Sala sportowa w Wieleniu - koncepcja architektoniczna. Powierzchnia użytkowa netto ok. 1980 m2.
Sala sportowa z salami pomocniczymi, zapleczem szatniowym oraz trybunami. 
2014
Budynek pasywny Szkoły Podstawowej w Siechnicach - praca konkursowa. Projekt obiektu edukacyjnego na ok. 600 uczniów z pełnym zapleczem sportowym oraz żywienia. Ok. 4800 m2.
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Siechnice

Budynek mieszkalny w Poznaniu - Projekt koncepcyjny i budowlany dwóch domów w zabudowie bliźniaczej. Cztery lokale mieszkalne, każdy o powierzchni 80 m2. Realizacja 2016
Zamawiający: spółka deweloperska

Centrum Aktywizacji Społecznej w Koziegłowach - III nagroda w konkursie architektonicznym CzTBS. Rewitalizacja dawnego domu nauczyciela. Powierzchnia użytkowa - ok. 2900m2. Obiekt zawiera bibliotekę, przychodnię lekarską, pomieszczenia biurowe i dom dziennego pobytu osób starszych.
Zamawiający: Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Obiekt suszarni w Międzyrzeczu - koncepcja obiektu przemysłowego.
Powierzchnia użytkowa ok. 1000m2

Dom jednorodzinny w Koziegłowach - 2 lokale mieszkalne, garaż, 170 m2 powierzchniużytkowej.
Indywidualny projekt budowlany, pozwolenie na budowę - lipiec 2014. Przewidywany czas realizacji - połowa 2015
inwestor prywatny

Hala produkcyjna w Środzie Wielkopolskiej - koncepcja rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego.
Powierzchnia produkcyjna ok. 1000 m2.
2013
Obiekt produkcyjny w Skwierzynie - projekt koncepcyjny.
Powierzchnia produkcyjno-magazynowa - ok. 2100m2, powierzchnia biurowo-socjalna - ok.560m2
Realizacja - 2014

Obiekt produkcyjny w Gorzowie Wielkopolskim - projekt koncepcyjny.
Powierzchnia produkcyjno-magazynowa - ok. 2000m2, powierzchnia biurowo-socjalna - ok.500m2

Obiekt handlowy w Chojnowie - projekt koncepcyjny.
Powierzchnia użytkowa - ok. 2200m2. Realizacja 2014r.

Obiekt produkcyjny w Bydgoszczy - projekt koncepcyjny.
Powierzchnia produkcyjno-magazynowa - ok. 2600 m2, powierzchnia biurowo-socjalna - ok. 920 m2

Obiekt magazynowo-biurowy w Gierłatowie - projekt koncepcyjny
Powierzchnia magazynowa - 1020 m2, powierzchnia biurowo-socjalna - ok. 350m2

Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Bierzglinku k/Wrześni - koncepcja
Opracowanie na cele promocyjne powiatu wrzesińskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu - projekt konkursowy.
Powierzchnia: 1012m2 netto, 2 kondygnacje, konstrukcja - tradycyjna murowana + żelbetowa.
Zamawiający: Urząd Miejski w Świeciu
2012
Obiekt produkcyjny w Brzeźnie - koncepcja elewacji

Obiekt produkcyjny w Gnieźnie - projekt koncepcyjny.
Powierzchnia produkcyjno-magazynowa - ok. 3340m2, powierzchnia biurowo-socjalna - ok. 520m2

Dom jednorodzinny w Pobiedziskach - projekt budowlany
Powierzchnia: 248 m2, 2 kondygnacje + podpiwniczenie, konstrukcja tradycyjna murowana.
Realizacja - 2014
Inwestor prywatny
2011
Hurtownia odzieżowa w Woli Zaradzyńskiej - kocepcja, opracowanie projektu budowlanego. Powierzchnia netto 1200m2.
Realizacja 2012 
2010
Szpital im. Babińskiego we Wrocławiu - inwentaryzacja zabytkowych obiektów z wykorzystaniem techniki skaningu laserowego. Obiekty o łącznej powierzchni netto powyżej 10000m2
Opracowanie dla Ekobiznes.pl sp. z o. o.

Obiekt usługowo-mieszkalny w Kłecku - projekt koncepcyjny i budowlany adaptacji i nadbudowy istniejącego zakładu.
Powierzchnia netto ok. 960 m2

Sala widowiskowo-sportowa z zapleczem w Pobiedziskach - opracowanie koncepcji, projektu budowlanego, wizualizacje. Powierzchnia netto ok. 3360 m2
Projektant generalny:  Studio M Poznań, arch. Andrzej Maciej Maleszka
WCZEŚNIEJSZE:
Układu komunikacji pieszej i kołowej ulicy Gajowej w Pobiedziskach - projekt urbanistyczny.
opracowanie dla rady osiedla Letnisko Leśne.

Plac Wolności - projekt konkursowy przebudowy funkcjonalno-przestrzennej płyty placu wraz z projektem mebli miejskich.
Zamawiający: Urząd Miasta Łodzi

Strona internetowa ma charakter informacyny. Publikacje na podstawie art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.