BIUROPROJEKTYKONTAKT

ŚWIADCZYMY USŁUGI Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA:


- ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ:
    Jednorodzinna
    Wielorodzinna
    Zamieszkania zbiorowego

- ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:
    Biurowa
    Administracyjna
    Kulturalna
    Oświatowa
    Sportowa
    Handlowa
    Socjalna

- ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ:
    Produkcyjne
    Magazynowe
    Handlowe
    Inwentarskie

- ARCHITEKTURY WNĘTRZ:
    Komercyjnych
    Prywatnych

- INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNYCHDOSTARCZAMY PEŁNOBRANŻOWĄ DOKUMENTACJĘ:


- KONCEPCYJNĄ
- PROJEKTY BUDOWLANE
- PROJEKTY WYKONAWCZE

OBSŁUGUJEMY INWESTYCJE W ZAKRESIE:

- wstępnej analizy przydatności nieruchomości gruntowej pod cele inwestycyjne
- kompletacji dokumentacji formalno-prawnej
- występowania przed organami administracji, gestorami
- uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień
- nadzoru autorskiego w trakcie budowy
- pomocy przy wyborze wykonawcy

CHĘTNIE PODEJMIEMY WYZWANIA:

- estetyczne
- technologiczne
- przestrzenne